多言語たげんご 情報じょうほう コーナーこーなー

 栃木市とちぎし生活せいかつする 外国人住民がいこくじんじゅうみんのために、 適切てきせつ情報じょうほう発信はっしんするために、 ラジオらじお 放送ほうそう「FMくらら857」を 活用かつようし、 多言語たげんご市政情報しせいじょうほうなどを 発信はっしんしています。
 ラジオらじおのがした かたのために、 情報じょうほう文字もじでお らせします。


  多言語たげんご 情報じょうほう コーナーこーなーバックナンバーばっくなんばー


2020 ねん11 月号がつごう

フィリピン語
Filipino
 1. Tungkol sa mga parke sa Tochigi City
 2. Tungkol sa Pagdebelop ng mga Pasilidad sa Paligid ng North Exit ng Tochigi Station.
 3. Tungkol sa isang Child-Rearing Support App ng Tochigi City ang “Sukusuku Navi”.
 4. Tungkol sa Exchange Program ng Tochigi JC’s.

ネパール語
नेपाली
  १. तोचिगी नगर भित्रका पार्कहरुको बारेमा जानकारी !
  २. तोचिगी स्टेशन उत्तर ढोका ओरिपरीको मर्मतसंभार बारे जानकारी !
  ३. कोसोदाते अप्लि “तोचिगी-शि सुकुसुकु नाभि” बारे जानकारी !
  ४. तोचिगी युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम बारे जानकारी !

中国語
中文
 1. 关于枥木市市内公园
 2. 关于枥木市车站北口的建设规划
 3. 关于育儿的应用软件「枥木市健康成长指南」
 4. 枥木青年会议所的交流事业

スペイン語
Español
 1. Sobre acerca de los parques de la ciudad de Tochigi
 2. Acerca del mantenimiento de las instalaciones alrededor de la salida norte de la estación de Tochigi
 3. Acerca de la aplicación para los niños , (Tochigi City Sukusuku Navi)
 4. Sobre acerca del intercambio comercial del Centro de conferencias juveniles de Tochigi

英語
English
 1. About parks in Tochigi city
 2. About maintenance near the north exit of Tochigi station
 3. About the child-rearing app "Tochigi City Sukusuku Navi"
 4. About networking events for Tochigi Junior Chamber of Commerce

ベトナム語
Tiếng việt
 1. Về công viên trong thành phố Tochigi
 2. Về các công trình xung quanh cửa bắc ga Tochigi
 3. Ứng dụng nuôi dạy con “Tochigi shi Suku suku Navi”
 4. Chương trình giao lưu của Hiệp hội thanh niên Tochigi

シンハラ語
සිංහල
 1. තොචිගි නගරයේ උද්‍යාන පිළිබදව .
 2. තොචිගි දුම්රිය ස්ථානයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයේ පහසුකම් වැඩි දියුණුකිරීම පිළිබදව
 3. ''දරුවන් හදා වඩා ඇති දැඩි කිරීම'' ඇපරිකේෂන් (ඇප්)"තොචිගි නගරයේ සුකුසුකු නැවි " පිළිබදව.
 4. තොචිගි තරුණ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධතා හුවමාරු පිළිබඳව.


フィリピン語 Filipino

1. Tungkol sa mga parke sa Tochigi City


Alam mo bang maraming parke sa Tochigi City?
Sa katunayan, mayroong kabuuang 316 na mga parke, mula sa maliliit hanggang sa malalaki nito ang lungsod.Ngunit dahil sa pandemya dulot ng Covid19 ang karamihan ay nananatili lamang sa kanilang mga bahay dahil sa takot na mahawaan.
Bakit hindi tayo lumabas minsan at pumunta sa isang parke upang i-refresh ang ating isip at katawan sa panahon ngayon.

At upang gabayan kayo kung saan ang malapit na parke sa inyo ay ibibigay namin ang mga sumusunod na mga mungkahi para sa pagpunta sa mga parke.
Una ay ang Ohira Sports Park sa Ohira machi. Ito ay isang malaking parke na may baseball field na may artipisyal na damuhan. Sa panahon ng tag-init ay pwedeng maglaro ang mga bata at magtampisaw sa fountain at patubigan nito upang maibsan ang masyadong mainit na panahon.

Ang susunod naman ay kung gusto mo ng magandang tanawin ay ang Nature’s Park ng Ohira Mountain ang puntahan. Magandang Cherry Blossoms sa Tag-sibol, bulaklak naman ng Hydrangeas sa unang bahagi ng tag-init at ang pagpapalit ng kulay ng mga dahon sa tag-lagas. Ito ay mapagmamasdan lahat sa taas ng bundok na ito. Kung maganda at maaliwalas ang panahon ay makikita rito ang Mount Fuji at pati na rin ang Tokyo Sky Tree.
Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng lungsod ay nandiyan ang Daini Koen na malapit sa Shinmeiwa Shrine.Mayroon itong fountain sa gitna ng malaking japanese garden. Napakaganda ng lugar na ito lalo na sa panahon ng pamumulaklak ng sakura o cherry blossoms.

Kung gusto mo naman magpalipas ng weekend kasama ang iyong pamilya, pwede kayong magpunta sa Tsuga no Sato Family Park at Nagano Kawa Green Park sa Tsuga Machi. Mayroon itong palaruan sa mga bata at pwedeng magpalakad ng alaga nating aso sa Nagano Kawa Green Park.

Bukod pa sa mga ito ay marami pa ring magagandang mga parke malapit sa inyo kaya pasyalan natin ang mga ito.
Sa pagpunta sa mga parke ay hiniling hindi lamang na pairalin ang disiplina at pagsunod sa mga alituntunin kungdi pati na rin ang social distancing upang makaiwas sa nakakahawang sakit.

2. Tungkol sa Pagdebelop ng mga Pasilidad sa Paligid ng North Exit ng Tochigi Station.


Ang lugar sa paligid ng North Exit ng istasyon ng tren ng Tochigi ay kasalukuyang dinedebelop alinsunod sa Tochigi City Civic Core Priority Development Plan.
Mula ng itinayo ang Gakuyukan HighSchool noong taong 2003 ay matagal ng panahon na hindi masyadong nadebelop ang bahaging ito ng lungsod kung kaya noong 2018 ay inumpisahan ang pagpapatayo ng Tochigi Regional Government Office at nakumpleto ito sa katapusan ng Mayo ngayong taon.

Ang Tochigi Tax Office at Hello Work o ang Employment Seurity Office na dati magkahiwalay na opisina ay pinagkaisa na sa gusaling ito at marami ng ang pumupunta at gumagamit ng kanilang serbisyo.

Sa kasalukuyan, isang pribadong kumpanya ang itinalagang magdebelop ng lugar na ito sa paligid ng North Exit ng Tochigi Station na kung saan itinatayo ang isang hotel,mga pamilihan, apartments at ang Tourist Information Center office ng lungsod.

Ang hotel at mga shops pati na rin ang nasabing Civic Center ay nakatakdang matapos sa Abril ng susunod na taon samantalang ang mga apartments naman ay sa Oktubre na parehong taon ng 2021 ang eskedyul nito.

Kapag natapos na ang pagpapatayo sa lahat ng mga pasilidad na mga ito ay inaasahang magtitipon-tipon ang maraming tao rito at sisigla na naman ang lungsod.

3. Tungkol sa isang Child-Rearing Support App ng Tochigi City ang “Sukusuku Navi”.


Inilunsad ng pamahalaan ng lungsod sa pamamagitan ng isang App ang “Tochigi City Sukusuku Navi” na kung saan ay nagbibigay daan upang pangasiwaan ang lahat ng bagay na tungkol sa pagpapalaki ng anak gaya ng eskedyul ng pagpapabakuna at iba pa.

Ang mga impormasyon na naitala tungkol sa pagbubuntis at panganganak ng ina, mga naging pag-susuri o medical check-ups sa ipinanganak na bata, mga eskedyul ng pagbabakuna at mga impormasyon din sa mga pagamutan na pwedeng puntahan at iba pang mga mahahalagang impormasyon sa pagpapalaki ng bata ay pwede ng makita sa ating mga smart phones.

Makakatanggap ng mga abiso sa pamamagitan ng e-mails galing sa lungsod kapag may malapit ng isagawang eskedyul ng pagpapabakuna at ganun din sa mga iba pang mga importanteng paala-ala.
Itinataguyod ito sa pamamagitan ng 16 na wika gaya ng Ingles, Chinese, Espanyol, Thai, Nepali, Vietnamese at Tagalog.

Upang magamit ang serbisyong ito ay pumunta lamang sa website ng lungsod at idownload ang QR code sa ating mga smart phones at magparehistro rito.

Ang App na ito ay hindi inilaan para palitan ang Mother and Child Health Handbook o “Boshitecho” kundi ito ay kapakipakinabang na pandagdag na kagamitan o tool sa nasabing handbook.
Sana ay gamitin natin ang App na ito.

4. Tungkol sa Exchange Program ng Tochigi JC’s.


Ang Tochigi Junior Chamber o JC’s ay magdadaraos ng isang event na kung saan ay inimbitahan ang mga dayuhang mag-aaral at foreign trainees na maglagay ng palamuti sa mga ilalagak na lanterns sa Uzumagawa River. Ang mga lanterns na ito ay lalagyan ng drawings o pintura at iilawan sa loob ng isang linggo mula ika-14 ng Nobyembre hanggang sa ika-21 ng parehong buwan.

Upang maiwasan ang impeksyon dulot ng Covid19, ngayong taon ay minabuting hindi magdaos ng malakihang event ngunit isasagawa ang pagsindi ng may 400 na lanterns na pininturahan at nilagyan ng palamuti ng mga foreign students at trainees upang sa ganitong paraan man lang ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanila sa puso at damdamin.

Ang lugar ay ang kahabaang 200 metrong stretch sa pagitan ng Tokiwa at Yamato Bridges.Ito ay iilawan mula alas 7:00 hanggang alas 9:00 ng gabi.

Halina na at pagmasdan ang kamangha-manghang tanawin sa gabi sa panahong ito.


ネパール語 नेपाली

१. तोचिगी नगर भित्रका पार्कहरुको बारेमा जानकारी !


के तपाईंलाई तोचिगी नगर भित्र कतिओटा पार्कहरु छन् भन्ने कुरा थाहा छ?
खासगरी, यहाँ साना र ठूला गरि जम्मा ३१६ ओटा पार्कहरु छन् |
नौलो कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापक भएको कारणले, घर भित्रै लुकेर बस्ने क्रम बढेको अवस्थामा, हृदय र शरिरको ताजगीको लागि पार्कमा जाने बानी गर्दा कसो होला ? पार्कको महत्व बुझिदिनु हुनका साथै, नगरले सिफारिश गर्न सकिने केहि पार्कहरु बारे जानकारी दिईन्छ |

सब भन्दा पहिले, व्यायामको लागि हो भने, तोचिगी सोउगोउ उन्दोउ कोउएन् हो | यो पार्क भित्र, खुल्ला स्टेडियम तथा व्यायामशाला छ र ज्योगिंग गरि आनन्द लिन प्रशस्त खुल्ला स्थानहरु छन् |

ओहिरामाचिको ओहिरा पार्क पनि अर्को एउटा खुल्ला पार्क हो | गृष्म ऋतुमा, फोहरा तथा पोखरीमा खेल्न सकिने हुनाले, गर्मीका दिनहरुमा पनि शीतल अनुभूति गर्दै आनन्द लिन सकिने ठाउँ हो |

यसबाहेक, दृष्य अवलोकनको लागि हो भने, ओहिरासान् सिज़ेन् कोउएन पार्क उपयुक्त मानिन्छ | बसन्त ऋतुमा पैयुँ, गृष्म ऋतुको शुरुमा आजिसाई फूलहरु लगायत शरद ऋतुमा पहाडका चुचुरो ओरिपरी कोउयोउ (पातले रंग फेर्ने मौसम) को आनन्द लिन सकिन्छ |

यदि मौसमले साथ् दिएमा, ओहिरासान् बाट फुजी सान् (जापानको सबभन्दा अग्लो पर्वत) तथा टोकियोको स्काई-ट्री पनि देख्न सकिन्छ | नगर भित्र, सिन्मेइगु मन्दिर संगैको दोस्रो पार्क पनि छ | जापानी बगैचाको रूपमा खुल्ला परिसरको बिचमा ठूलो पानीको फोहरा भएको, खासगरी यो पार्क पैयु फूल्ने मौसममा अति सुन्दर मानिएकोछ |

सप्ताहान्तमा, आफ्ना बालबालिकाहरु संग रमाईलो गर्नेहो भने, खेल्ने सामग्री भएको चुगामाचिको चुगानोसातो फ्यामिली पार्क अथवा नागानोगावा र्योकुचि पार्क सिफारिश गर्न लायक स्थानमा पर्दछन् | नागानोगावा र्योकुचि पार्कमा कुकुरको व्यायाम पनि गराउन सकिन्छ |

त्यस बाहेकपनि, तपाईंहरु बसोबास गर्नुहुने ठाउँको नजिकमा, राम्रा पार्कहरु हुनुपर्ने जस्तो लाग्दछ | अवश्य पनि बाहिर निस्केर हेर्ने गर्नु होला |

पार्कमा जाँदा, त्यहाँ अपनाउनु पर्ने नियम र कानूनहरु त छँदैछन्, त्यसमाथि सरुवारोगको रोकथामको लागि, सामाजिक दूरी पनि पालना गर्ने सहयोगको लागि अनुरोध गरिन्छ |

२. तोचिगी स्टेशन उत्तर ढोका ओरिपरीको मर्मतसंभार बारे जानकारी !


तोचिगी स्टेशन उत्तर ढोका ओरिपरी, प्राथमिक मर्मत योजनाको कारणले हाल, मर्मत कार्य संचालन भैरहेकोछ |

सन् २००३ सालमा, प्रान्तिय गाकुयुउकान् हाईस्कूलले मर्मतसम्भार गरे उपरान्त, यो क्षेत्रलाई लामो समयसम्म कुनै प्रयोजनमा ल्याईएको थिइएन | तर, सन् २०१८ सालबाट जापान देशको तोचिगी सार्वजनिक सरकारी भवनको निर्माण कार्य शुरुभै, यो बर्षको मे महिनामा सम्पन्न भएकोछ |

त्यसपछि, अहिले सम्म नगर भित्र छरिएका, तोचिगी कर कार्यालय र हेल्लो वर्क जस्ता संस्थाहरु, यो नयाँ भवनमा सरेर, आफ्ना सेवाहरु संचालान गरिसकेका छन् |

हाल तोचिगी स्टेशनको उत्तर ढोकाको प्रांगणमा, होटल तथा पसल, म्यानसन, पर्यटक जानकारी कक्ष आदि समावेश हुने सिभिक सेन्टर आदिको मर्मतको जिम्मेदारी पनि निजी कम्पनिहरुले लिने भएकाछन् |

होटल. पसल तथा सिभिक सेन्टर आदि सन् २०२१ सालको अप्रिल महिना देखि संचालन गरिने योजना रहेको र म्यानसन् चाहिं सन् २०२१ सालको अक्टोबर महिना सम्ममा निर्माण संम्पन्न हुने योजना रहेकोछ जानकारी गराईन्छ |

उपरोक्त सबै सुविधाहरुको मर्मत सम्भार सम्पन्न भएमा, स्टेशनको ओरिपरी मानिसहरुको जमघट बढ्ने र शहरमा नौलो सक्रियता थपिने कुरामा दुईमत् हुँदैन होला |

३. कोसोदाते अप्लि “तोचिगी-शि सुकुसुकु नाभि” बारे जानकारी !


आफ्ना बालबालिकाहरुको भाईरस रोकथामको सुई लगाउने तालिका व्यवस्थापन तथा शारीरिक वृद्धिको रेकर्ड राख्न सकिने “तोचिगी-शि सुकुसुकु नाभि” को सेवा संचालन भएको जानकारी गराईन्छ |

गर्भधारण तथा सुत्केरीको रेकर्ड, नाबालक शिशुहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक वृद्धिको रेकर्ड, भाईरस रोकथामका सुई लगाउने तालिका र त्यसबारे जानकारी, सहयोगी चिकित्सा संस्थान बारे जानकारी, बालबालिका हुर्काउने सम्बन्धि जानकारी आदि आफ्नो मोबाइल फोनमा हर्न सकिन्छ |
सुई लगाउने समय आउन लाग्यो भन्ने जस्ता जानकारी मेल देखि लिएर, नगरपालिकाले महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्रेषित गर्नेछ |

यस्ता जानकारीहरु, अंग्रेजी/चिनी/स्पेनी/थाई/नेपाली/भियतनामी/तकलोग आदि गरि १६ भाषामा प्रसारण गरिने योजना रहेकोछ |

यसलाई उपयोग गर्ने तरिकामा, शियाकुस्योको होम-पेज खोलेर, QR कोड़बाट स्मार्टफोनमा डाउनलोड गरि पंजीकरण गर्नुहोस |

यो अप्लि चाँही, आमा र बच्चाको नोट्बूक जति उपयोगी त नहुन सक्ला तर त्यसको सहयोगी सामग्रीको रूपमा भने उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिईएकोछ |

त्यसैले यो सुविधाको सदुपयोग अवश्य गर्नुहोला भन्ने आशा लिईएकोछ |

४. तोचिगी युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम बारे जानकारी !


तोचिगी युवा सम्मेलन केन्द्रमा, सबै विदेशी नागरिकसंग सांस्कृतिक आदान्-प्रदान् कार्यक्रमको रूपमा, यहि नोभेम्बर महिनाको १४ तारिख देखि २१ तारिख सम्मको एक हप्ता, उज़ुमा नदीमा, विदेशी विद्यार्थी तथा कौशल प्रशिक्षणार्थीहरुद्वारा चित्रित लाल्टेनहरु सजाएर, लाईट-अप् गर्ने इभेन्टको आयोजना गरिने कार्यक्रम छ |

यो बर्ष, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको कारणले गर्दा, भव्य कार्यक्रमको आयोजना त गर्न नसकिने वातावरण भएतापनि, सम्पूर्ण विदेशी वासिन्दाहरुले दिल खोलेर ४०० जति लाल्टेनहरुमा चित्र लेखेर त्यसमा आगो सल्काई, हृदय र हृदयको आदान-प्रदान गर्ने कार्यक्रम गर्ने प्रयत्न गरिने योजना रहेकोछ |

स्थान चाँही, उज़ुमागावाको तोकिवाबासी (तोकिवा पुल) देखि यामातोबासी (यामातो पुल) रहेकोछ | लाईट-अप् गरिने समय चाँही, बेलुकी ७ बजे देखि ९ बजे सम्म राखिएकोछ |

अवश्य पनि, काल्पनिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रात्री दृश्य हेर्न आउनुहोला भन्ने आशा लिईएकोछ | धन्यवाद !


中国語 中文

1. 关于枥木市市内公园


大家知道枥木市市内公园有多少个吗?
从小的到大的公园有316个。
由于新型肺炎的传染的不断扩大,大家大多憋在家里的时间多起来,去让身心放松的公园怎么样?为了让大家对市内公园有更好的了解,下面介绍一下市内公园。

首先,能够锻炼身体的是枥木市综合运动公园。公园里有宽阔的比赛场和体育馆。园内可以散步和跑步。大平町的大平运动公园也是有宽广的人工草坪的公园。夏天,可以在喷水池旁边欣赏喷水等,是会让炎热的夏天凉爽下来的地方。

接下来,秀丽风景的公园是太平山自然公园。春天樱花,初夏是紫阳花,秋天可以欣赏山顶的红叶。
如果天气好的话,可以看到富士山和东京晴空塔。

市内街道里,推荐神明宫附近的第二公园,像日本庭院那样广阔的场地中有很大的喷水,特别是樱花盛开的季节。特别美丽。

周末时让家人在一起度过快乐时光的公园是有游玩玩具的都贺町的都贺家庭式公园和永野川绿地公园。永野川绿地公园可以带宠物散步。

除了这些以外,在大家住的附近也一定有很好的公园,希望大家利用这些场所。
利用公园时请遵守公园规则和防止新型肺炎感染的规则。

2. 关于枥木市车站北口的建设规划


枥木市车站北口周边,基于「枥木市城市中心重点建设计划」在进行建设规划中。

自2003年县立学悠馆高中校建立规划以来,这个地方很长时间没有被利用规划,从2018年开始建设国家政府的地方机关,今年5月末建设完成。

并且,在市内分散的枥木税务局和职业介绍所迁移到这个地方,大家已经在利用了。

现在,在枥木市车站北口前广场的连接地方,由一般民营企业在修建宾馆,商店,住宅区,枥木市观光介绍所等城市中心建设。

宾馆,商店,中心等2021年4月予定开业。住宅区是2021年10月予定建成。

全部建成后,车站的周边一定会成为购物、娱乐的繁华的中心。

3. 关于育儿的应用软件「枥木市健康成长指南」


能够提供和保存孩子们的接种疫苗的日程管理和成长的记录的「枥木市健康成长指南」应用软件开始应用。

怀孕,孩子出生的记录,幼儿健康检查和成长的记录,预防接种日程调整表,接种情况,相关医院情况,育儿情况等从智能手机上都可以了解。

临近预防接种日会有短信通知,市的重要的情况也会有通知发过来。
还有英语,中国语,西班牙语,泰国语,尼泊尔语,越南语,菲律宾语等16个国家的语言对应。

利用方法是登录市政府的网页,用手机下载登录。

这个软件是做为母子手册的辅助工具,很方便。但是不能代替母子手册。
请大家利用。

4. 枥木青年会议所的交流事业


枥木青年会议所为了和外国人进行交流,11月14日开始到21日为止的一周中,在巴波川举行外国留学生和外国技术研究生的日本提灯绘画、装饰、点灯等活动。

今年,为了防止新型肺炎的感染扩大,虽然没有举办大规模的聚会活动,但是为了和外国人的心与心的交流,会议所举办了这次400个提灯的绘画,点灯的活动。

地点是巴波川的常盤桥和倭桥之间,200米的区域。
点灯时间是晚上7点到9点。

请大家过来观看夜晚点灯的美景。


スペイン語 Español

1. Sobre acerca de los parques de la ciudad de Tochigi


Usted sabes cuántos parques hay en la ciudad de Tochigi !!
De hecho , hay 316 en total , desde pequeños parques hasta grandes parques.
Con la preparación de la nueva infección por coronavirus , la gente tiende a quedarse en casa cada vez más , así que , por qué no usar el parque para refrescar su mente y cuerpo !!
A continuación , recomendamos algunos lugares de la ciudad para que te sientas más cerca del parque.

En primer lugar , para disfrutar del ejercicio , será el parque deportivo general de la ciudad de Tochigi. Hay un gran estadio y gimnasio , y puede disfrutar del parque trotando o caminando.

Ohira Sports Park también es un gran parque con un campo de Béisbol de césped artificial. En verano , puede jugar en el agua de la fuente o el estanque , por lo que es un lugar donde puede disfrutar del frescor del caluroso verano.

A continuación , si quieres disfrutar del paisaje , recomendamos el parque Natural de Ohirayama. Puede disfrutar de los cerezos en flor en primavera , las hortencias a principios del verano y las hojas de otoño cerca de la cima de las montañas.

Además , si hace un buen tiempo , es posible que vea el Monte Fuji y el Tokyo Sky Tree. En la ciudad recomendamos el segundo parque , que está adyacente a Shinmeigu. Hay una gran fuente en el centro de un gran sitio como un jardín japonés , y es muy hermosa , especialmente en la temporada de los cerezos en flor.

Si deseen disfrutar un fin de semana entre familia , recomendamos el parque familiar Tsuganosato y el parque Naganogawa Ryokuchi , que tienen equipo de juego. También pueden passear a su perro por el parque Naganogawa Ryokuchi.

Además de esto , creo que todavía hay muchos parques maravillosos cerca de donde vives. Por favor va passear a los parques.

Cuando use el parque , por su puesto , sigan los modales y las reglas , pero también le pedimos su cooperación para observar la distancia social para prevenir enfermedades infecciosas.

2. Acerca del mantenimiento de las instalaciones alrededor de la salida norte de la estación de Tochigi


Alrededor del área de la salida norte de la estación de Tochigi , se está desarrollando según el Plan de mantenimiento prioritario de tochigi Civic Core.

Esta área no se ha utilizado durante mucho tiempo , desde que estableció la escuela secundaria Gakuyukan de la prefectura en 2003 , pero la construcción del edificio del gobierno conjunto del distrito nacional de Tochigi comenzó en 2018 y se completó a fines de mayo de este año...

Así , la oficina de impuestos de Tochigi y Hello Work que se había esparcido por toda la ciudad , se han trasladado al nuevo edificio del gobierno y ya están siendo utilizados por todos los ciudadanos.

Actualmente , una empresa privada está desarrollando un centro cívico que alberga hoteles , tiendas , condominios y centros de información turística de la ciudad en el área adyacente a la Plaza de la Estación de Salida Norte de la Estación Tochigi.

El hotel , las tiendas , el centro cívico , etc. están programados para inagurar en Abril del 2021 , y el apartamento está programado para completarse en Octubre de 2021.

Cuando todas las instalaciones estén en su lugar , la gente se reunirá alrededor de la estación y la ciudad se revitalizará.

3. Acerca de la aplicación para los niños , (Tochigi City Sukusuku Navi)


Ya está disponible Tochigi City Sukusuku Navi , que le permite administrar el calendario de vacunación de su hijo y almacenar los registros de crecimiento.

Puede ver inmediatamente los registros del embarazo y parto , pruebas de salud infantil y registros de crecimiento , programas de vacunación , información de vacunación , información de instituciones médicas colaboradoras , información sobre la crianza de los hijos , etc será posible observar desde su teléfono smart phone.

A medida que se acerca la fecha de la vacunación , recibirá un correo electrónico de notificaciones importantes de la ciudad. También , admite 16 idiomas , incluidos Inglés , Chino , Español , Tailandés , Nepalí , Vietnamita y Tagálogo.

Para usarlo , acceda a la página de inicio del ayuntamiento , descárguelo desde el código QR a su teléfono smartphone y regístrese para usarlo.

Esta aplicación no sustituye al Manual para la madre y el niño , pero creo que es muy útil como herramienta auxiliar del Manual para la madre e hijos. Así que por favor utilícelo.

4. Sobre acerca del intercambio comercial del Centro de conferencias juveniles de Tochigi


En el Centro de Conferencias Juveniles de Tochigi , como proyecto de intercambio con extranjeros , estudiantes extranjeros y aprendices técnicos decorarán e iluminarán el río Uzuma durante una semana del 14 al 21 de Noviembre. Realizaremos un evento de iluminación.

Este año no podremos realizar un evento a gran escala para prevenir nuevos contagios por coronavirus , pero encenderemos 400 faroles pintados con todo nuestro corazón por extranjeros para intercambiar el corazón a corazón.

Local será por el río Uzuma gawa a 200 metros entre Tokiwa bashi y Yamato bashi.
El horario de iluminación será entre 19 : 00 hs a 21 : 00 hs.

Venga para observar el fantástico paisaje nocturno.


英語 English

1. About parks in Tochigi city


Do you know how many parks there are in Tochigi city?
There are actually 316 small and large parks.
Because of COVID-19, the number of people staying indoors has increased, so it might be a good time to visit parks to refresh your mind and body.
Here are some recommended places around the city so that everyone can enjoy these parks.

First of all, Tochigi City General Sports Park is great for exercise. There is a large stadium and gymnasium and you can enjoy jogging or walking in the park.
Ohira Sports Park in Ohira Town is another large park with an artificial turf baseball field. In the summer, you can play in the fountains and ponds to cool down in hot weather.

Next, if you want to enjoy scenic views, Taiheiyama Nature Park is the place to visit. You can enjoy the cherry blossoms in spring, hydrangea in early summer, and autumn leaves near the summit in the fall.
Also, if the weather is clear, you may be able to see Mt. Fuji and Tokyo Sky Tree.

Downtown, we recommend Dai-ni park next to Shinmeigu. There is a large fountain in the center of a Japanese garden that is very beautiful especially during the cherry blossom season.

For parents and children enjoying the weekend together, we recommend Tsuga no Sato Family Park and Nagano River Park which have playgrounds. You can also walk your dog at Nagano River Park.

There are probably many more parks around where you live so please go visit them. When visiting a park, we ask that you take measures in preventing the spread of disease by following manners and rules such as social distancing.

Thank you for your cooperation.

2. About maintenance near the north exit of Tochigi station


Near the north exit of Tochigi Station, facilities are being developed based on the "Tochigi City Civic Core Maintenance Plan".

This area has not been used since the prefectural Gakuyukan High School was established in 2003. However, construction of the Tochigi government building began in 2018 and was completed at the end of May this year.

In addition, Tochigi Tax Office and Hello Work, which had been dispersed throughout the city until recently, have moved to the new government building and are already in use.

Currently, a private company is developing a civic center that houses hotels, stores, condominiums, city tourist information centers, etc. in the area adjacent to the north exit of Tochigi station.

The hotels, stores at the Civic Center are scheduled to open in April 2021, and the condominiums are scheduled to be completed in October 2021.

Once the construction is finished, more people will gather around the station and the town will become more lively.

3. About the child-rearing app "Tochigi City Sukusuku Navi"


The new app named "Tochigi City Sukusuku Navi" that can manage the vaccination schedule of your children and keep track of their growth can now be used.

Pregnancy and childbirth records, infant health tests and growth records, vaccination schedule, vaccination information, medical institution information, child-rearing information, etc. can be viewed immediately on a smartphone.

As your scheduled vaccination date approaches, you will receive a notification email as well as other alerts from the city.
It also supports 16 languages including English, Chinese, Spanish, Thai, Nepali, Vietnamese, and Tagalog.

To use it, access the homepage of the city hall, download it using the QR code to your smartphone, and register for use.

This app is not a substitute for the Mother and Child Handbook, but it is very useful as an extra tool so please give it a try.

4. About networking events for Tochigi Junior Chamber of Commerce


Foreign exchange students and technical trainees in Tochigi Junior Chamber of Commerce will light up decorated lanterns on Uzuma River for a week from November 14th to the 21st as part of a networking event.

This year, there will not be a large-scale event in order to prevent the spread of COVID-19, but 400 lanterns painted with care by foreigners will be lit up to bring joy to everyone's lives.

The lanterns will be placed along a 200 meter stretch on Uzuma River between Tokiwa Bridge and Yamato Bridge.
The light-up will go from 7:00 pm to 9:00 pm.

Please come and see the fantastic night view.


ベトナム語 Tiếng việt

1 Về công viên trong thành phố Tochigi


Mọi người có biết trong thành phố Tochigi có bao nhiêu công viên không?
Trong tỉnh có tất cả 316 công viên cả lớn cả nhỏ.
Hiện nay do tình hình lây lan của dịch Corona, mọi người thường có xu hướng nhốt mình trong nhà, vì thế sao mọi người không đến công viên để thư giãn về tinh thần và thể chất.

Chúng tôi xin giới thiệu một vài địa điểm trong thành phố.
Đầu tiên, Công viên Sogo Undo dành cho những ai yêu thích vận động. Trong công viên có sân vận động rộng và nhà thể dục. Mọi người có thể tập chạy hoặc đi bộ trong công viên.
Công viên Ohira Undo ở Ohira cũng có sân bóng chày bằng cỏ nhân tạo rất rộng. Vào mùa hè còn có phun nước và có thể chơi các trò với nước ở hồ. Đây thích hợp là địa điểm làm dịu mát cái nóng oi bức của ngày hè.

Tiếp theo, là những công viên có thể ngắm cảnh. Đó là công viên Ohirasan shizen. Mọi người có thể nhắm hoa anh đào vào mùa xuân, hoa cẩm tú cầu vào mùa hè và lá đỏ ở trên đỉnh núi vào mùa thu.
nếu vào những ngày thời tiết đẹp, từ đây còn có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ và tháp Tokyo Sky Tree.
Nếu trong trung tâm thành phố, chúng tôi giới thiệu công viên Daini Koen nằm bên cạnh Shinmeigu. Công viên có đài phun nước to nằm giữa khu vườn kiểu Nhật, đặc biệt công viên này rất đẹp vào mùa hoa anh đào nở.

Nếu bố mẹ muốn chơi đùa cùng con nhỏ, có thể đến công viên Tsugano Sato Family Park ở Tsuka – nơi có nhiều đồ chơi cho trẻ con hoặc công viên Nakanokawa ryokuchi. Công viên Nakanokawa ryokuchi cũng có thể dẫn chó đi dạo tại đây.

Ngoài ra, xung quanh khu vực các bạn sống chắc cũng còn nhiều công viên tuyệt vời khác. Mọi người thử đến chơi nhé.

Khi sử dụng công viên, rất mong mọi người tuân thủ theo quy định và văn hóa ứng xử, đồng thời cũng giữ khoảng cách xã hội phòng để tránh lây nhiễm.

2 Về các công trình xung quanh cửa bắc ga Tochigi


Khu vực cửa bắc của ga Tochigi hiện nay đang tiến hành xây dựng các cơ sở trong Kế hoạch các công trình trọng điểm hành chính của thành phố Tochigi.

Sau khi trường trung học Gakuyukan của tỉnh được hoàn thiện vào năm 2003, khu vực này đã không được sử dụng có hiệu quả trong một thời gian dài. Tuy nhiên từ năm 2018, tòa thị chính tổng hợp Tochigi bắt đầu được xây dựng và đã hoàn thành thành vào cuối tháng 5 năm nay.

Phòng thuế Tochigi và văn phòng lao động hello work trước đây được tách riêng thì bây giờ đã chuyển đến tòa nhà thị chính mới và hiện đang được người dân sử dụng.

Hiện nay, khu vực bên cạnh quảng trường cổng bắc ga Tochigi, công ty tư nhân đang tiến hành xây dựng trung tâm hành chính, trong đó có khách sạn, cửa hàng, chung cư, trung tâm hướng dẫn du lịch thành phố...

Khách sạn, cửa hàng, trung tâm hành chính sẽ được mở cửa vào tháng 4 năm 2021, chung cư sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2021.

Nếu các trung trên trên được hoàn thành, khu vực trước ga sẽ đông đúc hơn, và thành phố sẽ năng động hơn.

3 Ứng dụng nuôi dạy con “Tochigi shi Suku suku Navi”


Ứng dụng “Tochigi shi Suku suku Navi” đã được cung cấp. Ứng dụng này có thể lưu lại lịch sử phát triển, quản lý lịch tiêm phòng của con trẻ.

Thông qua ứng dụng này, mọi người có thể xem được trên điện thoại quá trình mang thai, sinh nở, kiểm tra sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ, lịch tiêm phòng, thông tin tiêm phòng, thông tin các phòng khám, nuôi dạy trẻ...

Khi gần đến ngày tiêm phòng sẽ có mail thông báo, những thông báo quan trọng từ thành phố cũng sẽ gởi đến cho các bạn.
Ứng dụng này sử dụng được bằng 16 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Nepan, tiếng Philippin...

Để sử dụng ứng dụng này, xin hãy vào trang web của thành phố, tải ứng dụng từ mã QR và đăng kí sử dụng.

Dù không thể thay thế hoàn toàn sổ mẹ và bé, nhưng ứng dụng sẽ có ích với vai trò hỗ trợ cho sổ mẹ và bé. Mọi người sử dụng thử nhé.

4 Chương trình giao lưu của Hiệp hội thanh niên Tochigi


Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11, Hiệp hội thanh niên Tochigi sẽ sẽ tổ chức chương trình thắp đèn dọc theo sông Usuma. Những lồng đèn này được trang trí bởi các du học sinh và thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài.

Do tình hình phòng ngừa lây nhiễm Corona nên năm nay không thể tổ chức những sự kiện có quy mô lớn. Sự kiện lần này nhằm mục đích gắn kết giao lưu bằng cách thắp sáng 400 lồng đèn được các bạn người nước ngoài trang trí bằng cả trái tim của mình.

Địa điểm là khu vực dài 200m giữa cầu Tokiwa và Yamabanashi trên sông Usuma. Thời gian thắp đèn là từ 7 giờ đến 9 giờ tối.

Rất mong mọi người sẽ tới để tham quan cảnh đêm huyền ảo.シンハラ語 සිංහල

1. තොචිගි නගරයේ උද්‍යාන පිළිබදව .


තොචිගි නගරයේ උද්‍යාන කීයක් තිබේදැයි ඔබ දන්නවාද? ඇත්ත වශයෙන්ම කුඩා උද්‍යානවල සිට විශාල උද්‍යාන දක්වා එකතුව 316 ක් ඇත.

නව කොරෝනා වයිරස් ආසාදනය පැතිරීමත් සමඟ නිවසේ රැඳී සිටීමට නැඹුරු වන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතී. එබැවින් ඔබේ මනස සහ ශරීරයට නැවුම් ප්‍රබෝදයක් ඇති කිරීමට උද්‍යානය භාවිතා කරන්නේද ? ඔබට උද්‍යානයට සමීප බවක් දැනෙන පරිදි නගරයේ නිර්දේශිත ස්ථාන කිහිපයක් හඳුන්වාදී ඇත .

පළමුවෙන්ම,ඔබට ව්‍යායාම කිරීම සදහා ඇත්තේ තොචිගි නගරයේ ඇති පොදු ක්‍රීඩා උද්‍යානයයි. (තොච්ගිෂී සෝගෝ උන්දෝ කෝඑන් ) එම උද්‍යානයේ විශාල ක්‍රීඩාංගනයක් සහ ව්‍යායාම ශාලාවක් ඇති අතර, ඔබට ක්‍රීඩා කිරීම හෝ ඇවිදීම සදහා භාවිතා කල හැක .

ඔහිරා නගරයේ ඔහිරා ක්‍රීඩා උද්‍යානය කෘතිම ටර්ෆ් බේස්බෝල් පිට්ටනියක් සහිත විශාල උද්‍යානයකි. ගිම්හානයේදී, ඔබට ජල ක්‍රීඩා සහ පොකුණ තුළ සෙල්ලම් කළ හැකිය, එබැවින් එය උණුසුම් ගිම්හානයේදී සිසිල්බව භුක්ති විඳිය හැකි ස්ථානයකි.

ඊළඟට, ඔබට තොචිගි නගරයේ සුන්දර දර්ශන නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඕහිරා කන්දේ ඇති ස්වභාවික උද්‍යානය. ඔබට වසන්තයේ දී සකුරා මල්, ගිම්හානයේ විවිධ විසිතුරු මල් වර්ග සහ සරත් සෘතුවේ දී කඳු වල තිබෙන ගස් වල සහ කොලවල ඇතිවන වර්ණ වෙනස්වීම් ( කෝයෝ )දැකගත හැක .
එසේම, කාලගුණය යහපත් නම්, ඔබට මවුන්ට් ෆුජි ( ෆුජි කන්ද ) සහ තෝකියෝ ස්කයි ටීයි කුළුණ දැක ගත හැකිය.

නගරයේ, ෂින්මේගුට යාබදව පිහිටි දෙවන උද්‍යානය අපි හදුන්වා දෙන්නෙමු . ජපන් උද්‍යානයක් වැනි විශාල ප්‍රදේශයක් මධ්‍යයේ විශාල දිය උල්පතක් ඇති අතර එය විශේෂයෙන් සකුරා මල් පිපෙන සමයේදී ඉතා අලංකාර වේ.

දෙමව්පියන් සහ දරුවන් සති අන්තය සතුටු වනවානම් , අපි නිර්දේශ කරන්නේ සුගා නගරයේ ඇති සුගා නො සතෝ ෆැමිලි පාර්ක් සහ නාගනොගාව රයෝකුචි උද්‍යානයයි. ඔබේ සුරතල් බලු පැටවා සමග උද්‍යානයේදී ඇවිද යා හැකිය.

මෙයට අමතරව, ඔබ ජීවත්වන ස්ථානය අසල ඇති අලංකාර උද්‍යාන රාශියක් ඇති අතර කරුණාකර එහි ගොස් සතුටුවන්න .
උද්‍යානය භාවිතා කරන විට, ඊට අදාල නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු අතර , තවද බෝවන රෝග වැළැක්වීම සඳහා සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කිරිමට ඔබගේ සහයෝගය අපි ඉල්ලා සිටිමු.

2. තොචිගි දුම්රිය ස්ථානයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයේ පහසුකම් වැඩි දියුණුකිරීම පිළිබදව


තොචිගි දුම්රිය ස්ථානයෙන් උතුරු දෙසින් " තොචිගි සිටි සිවික් කෝර් ප්‍රමුඛතා සැලැස්ම" මත පදනම්ව පහසුකම් සංවර්ධනය කෙරේ.

2003 දී කෙන්රිත්ට්සු ගකුයුකන් උසස් පාසල ආරම්භ කිරීමෙන් පසු මෙම ප්‍රදේශය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සංවර්නධනය කර නොමැති නමුත් ජාතික තොචිගි දිස්ත්‍රික් ඒකාබද්ධ රජයේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් 2018 දී ආරම්භ වූ අතර එය මේ වසරේ මැයි මස අවසන් විය.

මේ වන විට නගරයේ විසිරී තිබූ තොචිගි බදු කාර්යාලය සහ හෙලෝ වර්ක් නව රජයේ ගොඩනැගිල්ලට මාරු වී ඇති අතර දැනටමත් සැමදෙනාම භාවිතා කරමින් සිටිති .

තොචිගි දුම්රිය ස්ථානයෙන් උතුරු පිටවීමට යාබද ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික සමාගමක් හෝටල්, වෙළඳසැල්, මහල් නිවාස, නගර සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ආදිය පිහිටි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක් සංවර්ධනය කරමින් සිටිති .

හෝටලය, වෙළඳසැල, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය යනාදිය 2021 අප්‍රේල් මාසයේදී විවෘත කිරීමට නියමිත අතර මෙම මහල් නිවාසය 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේදී නිම කිරීමට නියමිතය.

සියලු පහසුකම් වැඩිදියුණු කළ විට, දුම්රිය ස්ථානය වටා ජනතාව එක්රැස් වන අතර නගරය කාර්යක්‍ෂම ස්ථානයක් වනු ඇත.

3. ''දරුවන් හදා වඩා ඇති දැඩි කිරීම'' ඇපරිකේෂන් (ඇප්)"තොචිගි නගරයේ සුකුසුකු නැවි " පිළිබදව.


ඔබේ දරුවාගේ එන්නත් කාලසටහන කළමනාකරණය කිරීමට සහ වර්ධන වාර්තා ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසන "තොචිගි සිටි සුකුසුකු නැවි" සැපයීම ආරම්භ කර ඇත.

ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයෙන් ගර්භණී / දරු උපත් වාර්තා, ළදරු සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ සහ වර්ධන වාර්තා, එන්නත් උපලේඛන, එන්නත් තොරතුරු, අවශ්‍ය වෛද්‍ය ආයතන තොරතුරු, දරුවන් ඇති දැඩි කිරීමේ තොරතුරු ආදිය ඔබට නිසැකයෙන්ම නැරඹිය හැකිය.

එන්නත් කිරීමේ දිනය ළඟා වෙත්ම, ඔබට නගර ශාලාවෙන් දැනුම් දීමේ විද්‍යුත් තැපෑලක් සහ වැදගත් දැනුම්දීම් ලබා දෙනු ඇත.

ඉංග්‍රීසි, චීන, ස්පාඤ්ඤ ,තායි, නේපාල, වියට්නාම සහ ටගාලොග් වැනි භාෂා 16 කට ද එය සහාය දක්වයි.

එය භාවිතා කිරීම සඳහා, නගර ශාලාවේ මුල් පිටුවට පිවිස, QR සංකේතයෙන් ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයට භාගත කර, භාවිතය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

මෙම යෙදුම මව සහ ළමා අත්පොත සඳහා ආදේශකයක් නොවේ, නමුත් මව සහ ළමා අත්පොත සඳහා සහායක මෙවලමක් ලෙස එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් යැයි අප සිතන්නෙමු . කරුණාකර එය භාවිතා කරන්න.

4. තොචිගි තරුණ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධතා හුවමාරු පිළිබඳව.


තොචිගි තරුණ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ දී විදේශිකයන් සමඟ හුවමාරු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස විදේශීය සිසුන් සහ කාර්මික පුහුණුවන්නන් නොවැම්බර් 14 සිට 21 දක්වා සතියක් සඳහා 'උසුමි ගඟ ' අලංකාර කර ආලෝකමත් කිරීම සදහා උත්සවයක් පවත්වමු.

නව කොරෝනා වෛරස් ආසාදන වැලැක්වීම සඳහා මේ වසරේදී අපට මහා පරිමාණ උත්සවයක් පැවැත්වීමට නොහැකි වනු ඇත. නමුත් විදේශිකයන් සමග සහයෝගිතාව හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා සහයෝගීතාවයෙන් පින්තාරු කරන ලද පහන් 400 ක් ආලෝකවත් කරන්නෙමු .

ස්ථානය : උසුමි ගඟේ තොකීවා පාලම (බෂි) සහ යමතෝ පාලම ( බෂි )අතර මීටර් 200 ක කොටසකි.
ආලෝකකරණ වේලාව රාත්‍රී 7:00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා වේ.

කරුණාකර පැමිණ, අපූරු රාත්‍රී දර්ශනය නරඹන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු